Dette er andre året DNV har ryddet lokaliteteten. I år var vi 4 ansatte som fjernet mange grantrær og unge løvtrær for å slippe inn lys til de mange blomsterartene. Å drive med skjøtsel er tungt fysisk arbeid, men det er veldig gøy å se så raske resultater og vite at man gjør noe for å bevare naturtyper som så mange steder er i ferd med å gro igjen. 

 

IMG 20200609 115203

 

Lokaliteten inneholder blant annet solblom og krattsoleie og et stort antall arter knyttet til gammel kulturmark. Lokaliteten har lang kontinuitet i hevden og bruken, men har vært tilplantet med smågran de siste årene som vi nå har fått grunneiers tillatelse til å fjerne. Det har allerede blitt en stor forskjell etter første ryddeinnsats, lokaliteten fremstår mye mer åpen og solrik, og beitet for hestene kommer til å øke i utstrekning utover sommeren og til neste år.

 

Slåttland 2020 ES

Foto: Elida Sandneseng 

 

DSC 6808

Foto: Elida Sandneseng 

 

Lokaliteten har en svært artsrik karplanteflora, med ca. 110 arter registrert, inkludert flere sjeldne og kravfulle arter. Dette gjør at det også er mange ulike insekter som trives i området. Dessuten finnes en av få intakte forekomster av solblom på Hadeland her (største forekomst i Lunner).

 

 IMG 20200609 151530 

Osp med en fantastisk bark som er hjem for mange arter. Foto: Elida Sandneseng 

 

Spredt står også ti-femten gamle styvingstrær av hengebjørk og osp. Dette er den største samlingen med styvingstrær som er kjent fra Oppland, og samtidig den eneste med betydelig innslag av osp. Vi foretar også nystyving av unge trær, slik at det vil finnes arvtagere når de gamle styvingstrærne dør. Dette er viktig både med tanke på kontinuitet i gamle trær for sopp og insekter knyttet til disse, samt det rent estetiske og kulturelle innslaget på lokaliteten.

 

IMG 20200609 122622

 Tonje synes styvingen av bjørk ser lovende ut.