Miljøkunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen reiser Norge rundt for å arrangere plastprosjektet «Verken Fugl eller Fisk - i eit hav av plast». Sammen med skoleelever fra Dokka ungdomsskole, Torpa barne- og ungdomsskole, Odnes skole og Fryal skole utforsket de mulighetene som ligger i plastavfall som kunstmateriale. Samtlige elever deltok i ryddeaksjoner rundt Randsfjorden under Hold høsten ren 2019.

 

Elevene laget ulike portrett av dyrearter som er tilknyttet Randsfjorden med marint plastavfall. I tillegg diskuterte de hvordan plastavfall påvirker livet i havet og i innsjøer som for eksempel Randsfjorden. Portrettene ble fotografert og skoleelevene får tilgang til de digitale filene som klassene selv kan skrive ut. 

 

Bildet over viser følgende arter som er tilknyttet Randsfjorden: (fra venstre) storsalamander (nær truet NT), gjedde, enkeltbekkasin, abbor, oter (sårbar art VU) og fossekall.

 

 Torpa skoleDokka skole

Figur 1. Elever fra Dokka ungdomsskole og Torpa skole lager dyreportretter av marint plastavfall.

 

DNV har fått midler fra Miljødirektoratet til prosjektet «Opprydding og kartlegging av avfall i Vannområde Randsfjorden og Vannområde Mjøsa» hvor vi jobber med informasjons- og holdningsskapende arbeid.