Torafossen

Avfall har blitt dumpet fra Vest-Torpvegen ved en møteplass og har til slutt endt opp i fossen. Dette har trolig foregått over lang tid tilbake, men vi fant også avfall som ikke så gammelt ut hvilket kan tyde på at avfall fortsatt dumpes her.

 

Tusen takk til flinke elever fra Dokka VGS og lærlinger som hjalp oss med å rydde og bære avfallet nedover et svært ulendt og igjengrodd terreng. Avfallet ble samlet ved en gammel bru som vi nå skal reparere slik at avfallet lettere kan fraktes ut fra området. Vi fikk ryddet 20 bildekk og en stor mengde avfall som besto av blant annet ulike typer plast, metallgjenstander og elektrisk avfall.

 

Bjoneroa
Avfall herfra stammer trolig tilbake til 1960-70 tallet hvor folk har dumpet avfall utfor en bratt skråning. Avfallet besto av metallgjenstander, plastsekker med husholdningsavfall, dyrekadavre, glass, bildekk, bildeler og elektrisk avfall.

 

På grunn av bratt og utfordrende terreng var det mest hensiktsmessig å leie to båter som fraktet avfallet til nabogården og videre til container. Vi fikk også berget en gammel bil som hadde blitt kjørt utfor skråningen for ca. 30 år siden.

 

Vi fikk hjelp fra Nordre Land Idrettslag, Randsfjorden grunneierforening, nabo grunneier samt båtførere fra Trolling Adventure til å rydde hele 3500 kilo avfall! Tusen takk for fantastisk innsats fra alle sammen.

 

 

Prosjektet støttes av Miljødirektoratet og motivasjonsmidler er tildelt fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet. ?