Bever (Castor fiber) er vår største gnager og kan bli over 25 kilo. Den ble tidligere hardt jaktet på grunn av et verdifullt skinn, kjøtt og bevergjel (brukt i medisin). Dette førte til at beveren forsvant fra flere områder. I Oppland var beveren borte i flere år men den er nå tilbake i mange kommuner. Dette gjør at det per i dag (2018) er åpnet for jakt i 3 kommuner i Oppland.

 

I 1991 ble det foretatt en undersøkelse av beverforekomster i Oppland fylke (Vagstein 1992) Den viste at beveren var i ferd med å rekolonisere fylket. Det var få kommuner med gode forekomster av bever, men flere hadde sporadiske besøk. De fleste kommunene hadde ikke registrert bever innenfor sine grenser.


I 2001 ble det gjennomført en tilsvarende registrering (Geving 2002). Denne viste at beveren fortsatte sin rekolonisering av Oppland fylke. De fleste kommunene som hadde bever i 1991 hadde fått styrket sin forekomst med unntak av Jevnaker som sannsynligvis hadde mistet sin. 7 nye kommuner kunne skilte med beverforekomster.


I 2009/2010 utførte Geir Høitomt i Kistefos Skogtjenester AS en undersøkelse av 3 beverlokaliteter i Søndre Land. Dette var på oppdrag for Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Disse 3 lokalitetene var ikke registrert i 2001 undersøkelsen.


I 2013 ble det utført en lokal kartlegging av beverlokaliteter i Rinna og Augga i Gausdal og Lillehammer kommuner. Og i 2014 ble det gjort tilsvarende lokal registrering av bever i Øyer Statsallmenning i Øyer kommune. Begge disse ble utført i forkant for åpning av jakt på bever.


Det har også vært registrert bever i enkelte andre kommuner, blant annet i begge Toten kommunene i 2001. Dette ble utført av Gordon Fjeld fra Utmark-tjenester AS.

 

Ved et søk i Artsdatabanken i 2018 så fant vi ut at det nå er registrert bever i Søndre Land og i Skjåk kommune.

 

I løpet av perioden fra 2001 til 2018 har det vært åpnet for jakt på bever i 9 kommuner, men i 2018 var det kun jakt i 3 kommuner (Lillehammer, Øyer og Nord Fron) og der ble det tildelt 24 dyr og skutt 2 dyr. Totalt er det felt 54 dyr i Oppland i årene 2001 til og med 2018.


Kartleggingen vil bli gjennomført ved innhenting av informasjon fra kommunenes viltansvarlig. I tillegg vil vi etterspørre informasjon fra Allmenninger, Statsallmenninger og fra Jeger og fiskeforeninger. Kartleggingen gir ikke rom for så mye feltbefaringer med unntak av Etnedal, der vi har fått lokale midler til noe grundigere befaring. Etnedal er for øvrig den eneste kommunen i Valdres der vi har registrert bever foreløpig.


Vi ønsker også hjelp fra publikum, så hvis du sitter inne med observasjoner av bever i Oppland må du gjerne ta kontakt med oss på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Beverhytte i Oppland