Årlig er det flere hundre kollisjoner mellom fly og fugl, såkalte birdstrikes. Disse kollisjonene utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for flytrafikken. Heldigvis er det sjelden at det fører til alvorlige ulykker, men det fører ofte til forsinkelser i flytrafikken. Fly må settes på bakken og dyre reparasjoner må utføres. Ingen sivile fly har styrtet i Norge som følge av kollisjon med fugler, men det er fire tilfeller der jagerfly har styrtet.

 

Dokkadeltaet Våtmarkssenter skal nå bistå Avinor med artsbestemmelse av fugler som har vært involvert i kollisjoner og bidra med relevant statistikk i forhold til tid på året, kollisjonshøyde, flytype med mer. Videre skal vi veilede og komme med forslag til løsninger for å redusere faren for kollisjoner. Dette kan for eksempel være tiltak for å gjøre flyplassene mindre attraktive for fuglene, vurdering av tiltak i flyplassenes nærområder eller diverse skremmetiltak.

 

Vi har forventninger til at Dokkadeltaet Våtmarkssenters fagkompetase på fugl kombinert med vår erfaring innen skjøtsel og restaurering av ulike naturtyper kan gi gode bidrag til reduksjon av kollisjoner mellom fly og fugl.

 

Mandag 1. april var vi fra Dokkadeltaets Våtmarkssenter hos Avinor for undertegning av kontrakt og gjennomgang av de ornitologiske tjenestene som er knyttet til fly-fugl.

Avinor_3915.jpg

Konserndirektør for drift og infrastruktur Stine Ramstad Westby signerte kontrakt med Dokkadeltaet Våtmarkssenter.