I sommer var jeg så heldig å få praksis hos Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. Etter at jeg hadde avsluttet bachelor graden i landskapsøkologi i fjor ønsket jeg å samle noen erfaringer i praksis før jeg skulle fortsette studiet på masternivå. Jeg har tidligere arbeidet noen måneder på et informasjonssenter for det tyske miljøvernforbundet med naturveiledning, landskapsforvaltning og skjøtsel.

 

I mai flyttet jeg til Odnes og ble veldig fort integrert i en svært varierende og spennende arbeidshverdag på Våtmarkssenteret. I de tre måneder jeg jobbet her var ingen dag lik den andre. I mai ble jeg med på uteundervisning, Dokkadeltadagene med VGS, kartlegging av horndykker, søppelrydding i Dokkadeltaet med båt og opplæring i NiN kartlegging. I juni og juli fikk jeg ansvar for to egne prosjekter innenfor bekjempelse av fremmede arter. Jeg reiste rund i Oppland i bobilen min og gravde opp rynkeroser langs strender og vassdrag og så på parkslirekne lokaliteter. Dette var veldig gøy og jeg ble litt bedre kjent i fylket. Jeg lærte mye om artene og muligheter til å bekjempe dem. I tillegg til disse to prosjektene fikk jeg også jobbe med bekjempelse av hagelupin langs Dokka-Etna elva, skjøtsel av dragehode lokaliteter og et prosjekt om kartlegging av truete insekter langs Etna elva. Dette var også veldig spesielt. Anne-Sofie hadde laget insekts-feller som vi satt opp på fire sandbanker langs elva. Sommervikaren Solveig og jeg fikk oppgaven å sette de ut og sjekke og tømme fellene flere ganger utover sesongen. På grunn av det varme været i år var disse sandbanker også perfekte badeplasser. For en arbeidsplass! ?

 

Jeg vil takke alle ansatte for et usedvanlig trivelig og inkluderende arbeidsmiljø og for at dere delte kunnskapen deres så åpenhjertelig og tålmodig med meg. Jeg lærte svært mye og håper at jeg få mulighet til å komme tilbake og jobbe for DNV igjen.