Tidligere i sommer var statsråden med på naturtypekartlegging i Krogstadelva like utenfor Drammen. Det var en interessert og nysgjerrig statsråd som var med ut i felt, Elvestuen fikk selv kartlagt med Miljødirektoratets kartleggingsapp NiN-app. Magnus Nygård og Stine Wiger Elvigen fra Våtmarkssenteret demonstrete kartleggingen. 


Kartleggingen foregår i områder hvor man kan fine en eller flere av 76 forhåndsdefinerte naturtyper prioritert for kartlegging.


Kartleggingen av naturtyper er en viktig del av regjeringens kunnskapsløft for natur. Resultatene fra arbeidet skal inngå i et økologisk grunnkart for Norge. Grunnkartet skal vise hvor vi finner natur som det er viktig å ha kunnskap om når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet.

 

Les mer om besøket på Klima- og miljødepartementet sine siderKlima- og miljødepartementet sine sider

 

Webp.net-resizeimage.jpg
I 2018 vil regjeringen bruke omlag 103 mill. kr. til naturkartlegging og arbeidet med det økologiske grunnkartet.

P1022201-min.JPG

Ipaden er et viktig verktøy når kartleggere skal registrere ulike typer natur i Norge.

 

Webp.net-resizeimage-2.jpg

Skogen ved Krogstadelva står på kalkgrunn og er kjent for sine sjeldne orkidéer. I Nedre Eiker er 24 av 37 kjente orkidearter registrert. Blant dem den svært sjeldne rød skogfrue. Rød skogfrue er totalfredet i Norge, den er også rødlistet med statusen sterkt truet. 

 

Webp.net-resizeimage-4.jpg