Målet med opplegget er å gi elevene en grunnforståelse og respekt for livet i våtmark, og samtidig oppdage fjorden som en kilde til mange spennende friluftsaktiviteter. Bruk og vern er viktige prinsipper for opplegget, og vi søker å gi elevene en glede over å være i bevegelse i naturen, spesielt i nærområdet med det flotte naturreservatet Dokkadeltaet. Gjennom de praktiske øvelsene og aktivitetene får ungdommene en førstehånds erfaring og opplevelse av alt livet i og ved vannet og i våtmark.


Feltdagene består av fem stasjoner. Den røde tråden gjennom opplegget er fiskebiologi, økologi og hvordan samspillet mellom organismer og elementer gir sunne forhold og en frisk fjord med frisk fisk. Feltstasjonene har temaene: Insektliv i vannkanten, fiskearter i Randsfjorden, padling med omvisning og vannmålinger i deltaet, fiske og fiskedisseksjon, og i tillegg tilberedning av dagens fangst til lunsj.


Ekskursjonen gir elevene god innsikt i samspillet i naturen. Området gir de beste forutsetninger for å illustrere hvordan menneskelige aktiviteter har formet lokalmiljøet og hvordan det påvirker artsmangfoldet i naturen.

 

Årets Dokkadeltadager var de tiende i rekken og ble behørig feiret med kake! Været under årets Dokkadeltadager var svært bra, og fangst av fisk og andre vannlevende organismer var god! Nytt av året var et spørsmål i arbeidsheftet til elevene om forurensning. Forurensning i form av søppel har fått et økt fokus og det pågår en større ryddeaksjon i Randsfjorden. Det var derfor gledelig at det ble funnet lite søppel i løpet av feltdagene. Neste år håper vi på en fornyelse av opplegget med introduksjon av en app.

 

Oppland fylkeskommune finansierer undervisningsopplegget.