Plast og søppel på avveie forringer naturens ressurser. Ressurser som vi kunne høstet på en bærekraftigmåte, isteden er vi med på å ødelegge det med forsøpling. Et viktig steg i riktig retning er ryddedugnader. Det ligger mengder av søppel langs Randsfjorden og vi vil oppfordre alle å delta på ryddeaksjonen i morgen 05.mai. Oppmøtested er Bjørnen, Circle K Hov og Røykenvika kl.10. Våtmarssenteret stiller med søppelsekker og hansker. Håper så mange som mulig kan stille og hjelpe til med å holde strandsona langs Randsfjorden ren.

 

Takk til VG1 studiespesialiserende ved Dokka vgs for flott innsats på torsdag!

 

23 kopi

Elevene kategoriserte søppelet etter skjemaet til Hold Norge Rent. Det var mye plastavfall, isopor og bildekk blant avfallet.

 

24 kopi

Det var ikke alle plasser det var like enkelt å ferdes. Noen plasser måtte vi passere større bekker.