Informasjonsskilt med natursti-spørsmål for alle aldre. Svarene på spørsmålene blir publisert på hjemmesiden senere.