Fotografiene i utstillingen er tatt av fotograf Thor Østbye. Utstillingen er finansiert av Fylkesmannen i Oppland. Ustillingen er åpen i Våtmarkssenterets åpningstider, og ved avtale. 

 

Etter kåseriet tok Høitomt de fremmøtte med til en lokalitet nær våtmarkssenteret med svartgubbe (Sarcosoma globosum) kristisk truet (CR) på rødlista. Svartgubben er en tennisballstor begersopp. Den vokser i granskog rik på næring og kalk.