Hvert år markeres Verdens Våtmarksdag over hele verden 2. februar. Det var nettopp på denne dagen da den internasjonale våtmarkskonvensjonen ble undertegnet for 46 år siden. I den første tiden hadde det internasjonale samarbeidet størst fokus på bevaring av våtmarker for spesielt vannfugler. Senere fikk samarbeidet et bredt perspektiv på våtmarker og flora, fauna og livsgrunnlag for mange mennesker.