Etter mange år som teoretisk system, har nå Natur i Norge (NiN) blitt satt ut i praksis, og flere hundre naturkartleggere har vært i sving i felt fra tidlig sommer til sen høst. NiN er kort sagt et system som kan brukes til å registrere alt man ser ute, fra klassiske naturkvaliteter som kalkkrevende blomster og planter eller store fossefall, til parkeringsplasser, hus eller avfallsdeponier. Slik får man en heldekkende kartlegging som forteller relativt detaljert hva man kan finne når man beveger seg utendørs. Selve verdien på objektene er det opp til bestiller å bestemme ut i fra hva man er interessert i å finne, slik som truede eller fremmede arter og/eller naturtyper.

 

Kartleggingen foregår på nettbrett, hvor man fortløpende tegner inn områdene man besøker i felt. Det har blitt mange flotte utedager på oss i DNV, vi har vært prosjektleder for kartlegging på Hadeland, og har fått gleden av å oppleve kulturlandskapet rundt og ovenfor Gran sentrum.