NiN står for Natur i Norge og er det komplette system for beskrivelse av all natur, og kan brukes til å beskrive naturforholdene og naturvariasjonen over alt i vårt langstrakte land. Arbeidet med NiN gir svært viktig kunnskap for hvordan vi kan forvalte naturen fremover.

 

DNV har utført NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet hvert år siden 2015. I NiN-kartleggingen har vi hatt ulike samarbeidspartnere som Miljøfaglig Utredning, Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger, NIBIO, NINA, Asplan Viak og Kulturlandskapssenteret i Telemark.

 

De siste årene har vi kartlagt på Hadeland, Dokka, Valdres, Ringsaker, Toten og i Drammensområdet, inkludert områder ved Mjøndalen og Krokstadelva.

 

Våtmarkssenteret har for tiden i underkant av 10 faste ansatte som jobber med NiN. I tillegg har vi samarbeid med andre aktører innen kartlegging.

 

I tillegg til den vanlig NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlegger Våtmarkssenteret fra 2020 også verneområder rundt omkring i landet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 

Vi tilbyr NiN-kartlegging i de fleste områder uavhengig av omfang, kontakt oss ved interesse

 

Kartlegging foregår i alt slags vær.