Kanadagullris er i «Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko 2018» vurdert til å ha Svært høy risiko SE. Den vurderes til svært høy økologisk risiko utfra en kombinasjon mellom et stort invasjonspotensial og store negative økologiske effekter. Kanadagullris er en 1,5 m høy flerårig urt som formerer seg med frø og har en sterk klonal vekst med krypende jordstengler. 

 

Kanadagullris er utbredt rundt hele Randsfjorden, men de store forekomstene er konsentrert om noen områder, ellers er det stort sett enkeltplanter og små bestander. Flest og størst bestander finnes i Dokka, omkring Fall, på Gran og i Jevnaker. Hensikteten med årets kartlegging er å skaffe tilveie et godt grunnlag for bekjempelse av arten og dermed bidra til at den ikke invaderer stadig nye områder.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport