Oter står oppført på norsk rødliste som sårbar (VU), men det er knyttet stor usikkerhet til hvor mange otere det egentlig finnes i Norge. Antall otere i landet har i hovedsak vært beregnet ut i fra antall innrapporterte påkjørte otere.

 

Det er ønskelig å øke oterbestanden i innlandet, men for å sette i gang tiltak for dette er det viktig å få en oversikt over hvor stor denne bestanden er og om utviklingen er positiv eller negativ. DV har i 2016, 2017 og 2018 utført en utstrakt kartlegging av oter i Oppland fylke ved å benytte viltkameraer, søke på Artsobservasjoner.no og kontakte lokale instanser og privatpersoner for å få meldt inn observasjoner av oter og oterspor. Totalt har DV registrert 109 observasjoner i 2016-2018 av oter eller sportegn av oter.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport