Det ble restaurert 660 meter med grøfter i en bakkemyr med høydeforskjell på 20 meter. Det ble laget solide og godt komprimerte torvdemninger ved omtrent 20 cm fall (dette ble noe justert grunnet mye helling) og grøftene ble tettet igjen med gammelt grøftoppkast hvor det var mulig. Det ble laget til sammen mellom 30 og 35 demninger, og oppdraget ble gjennomført på 3 dager. Det ble brukt en 8-tonns gravemaskin med vanlig standard 450 mm stålbelter og pusseskuffe. Oppdraget ble utført av gravemaskinfører Jan Erik Noreng, sammen med hjelpemann Magnus Nygård og Geir Høitomt.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport