I 2011 ble det gjennomført en kartlegging av Dragehode (Dracocephalum ruysciana). På bakgrunn av denne kartleggingen ble det valgt ut tre spesielt viktige lokaliteter som vi har som mål å ivareta. Skjøtsel og overvåkning har blitt gjennomført siden 2012 og frem til i dag. Denne rapporten gir en oversikt over tidligere arbeid og oppsummerer tiltakene utført i 2017.

 

Les rapporten her: Åpne PDF