Restaureringsoppdraget gikk ut på å tett gamle grøfter med grøfteoppkast der det var mulig og lager solide torvdemninger med vegetasjon på toppen for å øke vannspeilet i myra. Samtidig ble det laget små dammer hvor det ble hentet ut egnede torvmateriale til demningene. Det ble restaurert to grøfter, en grøft på 150 meter med høydeforskjell på 4 meter, og en grøft på 150 meter med høydeforskjell på 1 meter. Det ble laget solide og godt komprimerte torvdemninger med myrvegetasjon på toppen (for å redusere erosjon) for hver 20 cm fall eller ved behov, og grøftene ble tettet igjen med gammelt grøftoppkast hvor det var mulig. Det ble laget til sammen 18 demninger, og oppdraget ble gjennomført på 2 dager. Det ble brukt en 8-tonns gravemaskin med vanlig standard 450 mm stålbelter og pusseskuffe. Oppdraget ble utført av økolog og gravemaskinfører Anne-Sofie B. Strømme og gravemaskinfører Jan Erik Noreng, sammen med hjelpemann Magnus Nygård.

 

Les mer i rapporten her: Åpne rapport