Kjempespringfrø Impatiens glandulifera er en ettårig, storvokst art innført til Norge som prydplante. Den er på svartelista for 2012 og har risikovurderingen «svært høy risiko» (SE). Arten skygger ut stedegne arter, og spres særlig raskt langs vassdrag. Dokkadeltaet Våtmarkssenter har gjennom fire vekstsesonger prøvd ut en kostnadseffektiv og miljøvennlig bekjempelsesmetode med lystette presenninger på tre ulike kjempespringfrølokaliteter nær naturreservat i Oppland. Gjennom å dekke til vegetasjonen ønsket man å drepe både individ og frø, og på den måten bli kvitt den uønskede arten.

 

Med midler fra Miljødirektoratet har Våtmarkssenteret gjennomført et skjøtselssforsøk i årene 2014-2017. Metoden ble utprøvd ved Jarenvatnet naturreservat i Gran kommune, Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune og Svennesvollene naturreservat på Biri i Gjøvik kommune. Lokalitetene har blitt kartlagt og fulgt opp hyppig gjennom fotodokumentasjon og besøk gjennom fire feltsesonger. På en lokalitet ble presenningen fjernet høsten 2015, på de to gjenværende lokalitetene ble presenning fjernet høsten 2016. 27.10.17 ble det ikke registrert spirende kjempespringfrø på de tidligere tildekkede arealene. Foreløpig ser det dermed ut som om forsøket har lykkes. Oppfølging av lokalitetene og kartlegging av revegetering i årene som kommer må til for å kunne avdekke om kjempespringfrø er permanent fjernet fra forsøksfeltene.

 

Les rapporten her: Åpne rapport