Thune skole bidro med slått og rydding av lauvtrær på myra i to dager. Etter skjøtselen gjennomført i 2016, ble det opprettet et samarbeid mellom Thune skole og DNV, hvor DNV arrangerer en dag med naturveiledning for noen av klassene. Dette opplegget ble gjentatt i 2017.

 

Les rapporten her: Åpne PDF