Hovedfokus var bekjempelse av allerede kjente lokaliteter, samt supperede kartlegging av sidebekker og elver ved grensen til reservatet. Metoden som ble benyttet var luking, og ved større forekomster der det ikke var hensiktsmessig å luke, blir det anbefalt mer omfattende tiltak som sprøyting og tildekking.

 

Les rapporten her: Åpne PDF