Rapporten presenterer status for kreps i 80 lokaliteter fordelt på 15 kommuner, og konkluderer med tilstedeværelse av kreps i 67 lokaliteter fordelt på 12 kommuner. Det er Gran, Lunner, Jevnaker og Vestre Toten som har flest krepsevann. Lokalitetene med tett bestand er Einavatnet, Skjeldbreia og Strømstadelva i Vestre Toten, Skjelbreia i Søndre Land, Gjerdingen i Jevnaker, Harestuvannet, Gjerdingen og Store Daltjuven i Lunner. Einavatnet er antagelig den lokaliteten med høyest tetthet av edelkreps. Begna i Sør-Aurdal er den ferskest etablerte lokaliteten.

 

Årets rapport er et bidrag til bedret bestandsoversikt. Bestandsstatus er basert på subjektive vurderinger. Usikkerhetene som framkommer gjennom innhenting av bestandsstatus gjør det ønskelig å skaffe tilveie mer eksakt kunnskap for å få et bedre grunnlag for forvaltning av arten.

 

Les rapporten her: Åpne PDF