I 2017 ble et areal på ca. 20 mål skjøttet. Det ble også ryddet kratt og bjørkeoppslag langs myrkanten. Bjørnhaugmyra er en god representant for slåttemyrer, og er en av få i Norge som slås jevnlig. Det anses derfor som svært viktig at slåtten av myra fortsetter i årene fremover.

 

Les rapporten her: Åpne PDF