Metoden ble utprøvd ved Jarenvatnet naturreservat i Gran kommune, Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune og Svennesvollene naturreservat på Biri i Gjøvik kommune. Lokalitetene har blitt kartlagt og fulgt opp hyppig gjennom fotodokumentering og besøk gjennom tre feltsesonger. På en lokalitet ble presenningen fjernet høsten 2015, på de to gjenværende lokalitetene avsluttes skjøtselstiltakene høsten 2016. Det er ikke registrert spirende kjempespringfrø under presenning. Foreløpig ser det dermed ut som om forsøket har lykkes. Oppfølging av lokalitetene og kartlegging av revegetering i årene som kommer må til for å kunne avdekke om kjempespringfrø er permanent fjernet fra forsøksfeltene.

 

Les rapporten her: Åpne PDF