Feltdagene ute i Dokkadeltaet naturreservat gjennomføres som et samarbeid mellom flere aktører, og er orientert i fem stasjoner. Den røde tråden gjennom opplegget er fiskebiologi, økologi og hvordan samspillet mellom organismer og elementer gir sunne forhold og en frisk fjord med frisk fisk. På hver av stasjonene får elevene være med på en eller flere praktiske aktiviteter og må deretter besvare spørsmål rundt det aktuelle temaet. De fem ulike feltstasjonene har temaene:

- insektliv i vannkanten
- fisker i Randsfjorden
- padling med omvisning og vannmålinger i deltaet
- fiske og fiskedisseksjon
- tilberedning av dagens fangst til lunsj

 

Ekskursjonen gir elevene god innsikt i samspillet i naturen. Området gir de beste forutsetninger for å illustrere hvordan menneskelige aktiviteter har formet lokalmiljøet og hvordan det påvirker artsmangfoldet i naturen. Flere av resultatene fra feltdagene blir brukt i overvåkingsprogrammet for Dokkadeltaet naturreservat, og utgjør derfor en stor nytteverdi for både naturen og mennesket på sikt. Undervisningen på hver stasjon gjennomføres av DNV, Friluftsliv og Fiske i Land, Søndre Land jeger og fisk, Lands Museum og Statens naturoppsyn. Alle stiller med sin fagkompetanse på disse dagene for å gi et helhetlig og bredt undervisningsopplegg med mye vekt på det praktiske. Fra skolene deltar lærere fra naturfag, geografi, samfunnsfag og gym/friluftsliv.

 

 Garnfiske er en populær post. 

 

Dokka videregående skole har gjennom sin elevevaluering fått vite at mange aldri har verken fisket, padlet eller brukt naturreservatet til friluftslivsaktiviteter, selv om de bor i nabolaget. For mange er det fremmed og spennende å fiske og så være med på å tilberede og spise eksempel nytrukket gjedde. En slik opplevelse kan være med på å anspore til fiske og friluftsliv samt sunne mat- og levevaner, og vil øke nysgjerrigheten på natur og aktiviteter rundt fjorden og i annen våtmark.

 

Tilbudet er svært populært og etterspørselen er blitt større for hvert år. På sikt håper DNV at tilbudet kan bli tilgjengelig for enda flere skoler.

 

Alastair Brown ved Lands Museum guider elevene rundt i Dokkadeltaet.

 

 

 Frivillige fra Friluftsliv og Fiske i Land snakket om gamle fisketradisjoner. 

 

 

Alle får prøve å fange insekter i vannkanten, og artsbestemme fangsten etterpå.