Når er trekkfuglene er i full gang med sang og våraktiviteter er det tid for fugledag i Dokkadeltaet! Nærmeste søndag til 1. mai arrangeres den årlige fugledagen i Dokkadeltaet naturreservat. Dagen er et samarbeid mellom Fugleforeningen i Oppland (NOF), Dokkadeltaet Våtmarkssenter og Odnes velforening. Dagen har fokus på fugl og trekkfugl. Aktiviteter kan være natursti, fuglebingo for barn, ringmerking av fugl, informasjon om fugleforeningen, demonstrasjon av hjemmelagde fuglekasser eller snekring av fuglekasser. Enkel kiosk med kaffe, saft, vafler, kake mm. Alle er velkomne til en hyggelig familiedag på Våtmarkssenteret på Odnes v/Land Sag kl. 10-14 søndag 05. mai 2019!