Krikkand Anas crecca tilhører andefamilien, som består av svaner, gjess og ender. Krikkand tilhører gruppen grasender. Dette er ender som ligger høyt på vannet, har hale som vender på skrå oppover, dykker sjelden og flyr godt. De letter direkte fra vannflata eller fra land.


I likhet med de fleste grasendene har krikkandhannen praktfulle farger, mens hunnen er kamuflasjefarget i brunt. Hannen har rødbrunt hode med grønne sider, det grønne har smal gul kant. Den har gule stjertundersider og hvit vannrett linje langs kroppssiden. Hunnen er brunflekket. Vingespeilet til krikkendene er glinsende grønt.


Reiret legges godt skjult i vegetasjonen, en grop som fôres med gras, mose og dun. Krikkendene legger 7-8 (11) egg i april-juni, som ruges av hunnen i 21-23 dager. Ungene er flyvedyktige 6-7 uker gamle. Krikkendene lever av gras, blader, frø, insekter, snegler, ormer o.l.


Krikkand er utbredt i hele Norge, mest fåtallig i høyfjellet og i de ytre kystområdene fra Lofoten til Finnmark. Krikkendene hekker i de fleste typer innsjøer og stilleflytende elver, men foretrekker grunne, næringsrike ferskvann med rik kantvegetasjon. Bestanden av krikkand er antatt å være stabil. Den er estimert til 20 000-30 000 par.


De fleste krikkendene trekker til Nordsjølandene, sørgrense er Frankrike-Sveits. En del krikkender overvintrer lands kysten av Norge. Vinterobservasjoner gjøres også i de store vannsystemene på Østlandet.


I Dokkadeltaet kan krikkendene observeres fra midten av april til første halvdel av mai, og fra slutten av august til begynnelsen av oktober. På våren kan opptre de i flokker på flere hundre til over tusen individer, mens på høsten ses de kun i små grupper og mindre flokker.