Laksand Mergus merganser tilhører andefamilien, som består av svaner, gjess og ender. Laksanda tilhører gruppen sjøender. Innenfor gruppen sjøender finner vi fiskendene; siland, laksand, lappfiskand og hjelmfiskand. Fiskendene har slank, skarvaktig profil og et langt, tynt nebb. De er gode dykkere og spesialiserte fiskespisere. For å komme opp i luften løper de på vannet.


Laksand har lang strømlinjeformet kropp, og langt, smalt rødt nebb med en liten krok ytterst. Hann i praktdrakt er hvit (med lakserosa skjær), med grønnglinsende svart hode. Svart på framrygg. Hunn har mørkt rødbrunt hode og gråaktig kropp. Skarpt skille mellom brun halsoverdel og hvitaktig bryst. Hos siland hunnen er dette skillet diffust.


Reir i hulrom; i hule trær, i fuglekasser, i hull i bakken eller andre overbygde og beskyttede steder. Bortsett fra bruk av dun bygger laksendene ikke reir. Legger 8-10 (7-14) egg i (april)-mai-juni som ruges av hunnen i 28-35 dager. Ofte kan flere hunner legge egg i samme reir. Ungene hopper ut ved egen hjelp etter 2-3 dager i reiret, og blir flyvedyktige 60-70 dager gamle.


Laksand er hekkefugl i hele Norge, men er tallrikest østafjells. Den er fåtallig på Vestlandet og nord for Trøndelag. Laksendene hekker hovedsakelig i elver, større vann og sjøer i de indre dalførene, de foretrekker skogstrakter, men kan i fjellet gå opp i vierregionen. Det er usikkert om bestanden er stabil, synkende eller stigende, men er estimert til 3 500-5 000 par.


Laksendene overvintrer langs kysten fra Østfold til Hordaland, ved Trondheimsfjorden, samt i dalførene på Sørlandet og Østlandet. Deler av bestanden trekker til Vest-Europa; til Danmark, Tyskland og Nederland.


Laksand kan observeres i Dokkadeltaet fra slutten av mars til begynnelsen av november.