Låvesvalene ankommer landet fra slutten av april, med hovedmengden av fugler i siste halvdel av mai. Låvesvalas utbredelse er sterkt knyttet til menneskelig bosetning, og spesielt til jordbruk og husdyrhold. Låvesvala er en typisk insektspiser, den er tilpasset fangst av insekter i flukt. Den har ikke tynt spist nebb, som en pinsett slik mange av insektspiserne har, men derimot et noe bredere nebb som gir den et større gap og dermed god evne til å snappe insektene i flukt.


Låvesvala er blåglinsende svart på ryggen og hvit under. Den har blåsvart brystband og blodrød strupe og panne. Den er lett kjennelig på sine lange, spisse vinger og den dypt kløftede stjerten med lange stjertspyd.
Låvesvalene bærer navnet sitt med rette. Typisk hekkeplass for låvesvalene er inne i låver. De hekker nesten alltid innendørs, i fjøs, låver og uthus av forskjellig slag, og under broer er ikke uvanlig. Låvesvalene legger 5-6 egg i mai-juni, reiret er bygd av leire og spytt og kan brukes flere år. Det fôres med strå og fjær.


Eggene ruges av hunnen i ca. 15 dager og ungene blir i reiret i 18-23 dager. Ungene fôres av foreldrene i 30-35 dager. Etter at ungene er blitt selvstendige kan svalene legge et nytt kull. Andrekull og kull som er omlagt fordi det gikk galt i første forsøk kan noen ganger være svært seine, det kan være svaleunger i reirene så seint som i slutten av september og starten av oktober.


I tillegg til låvesvale er det to andre svalearter i Norge; taksvale og sandsvale. Taksvala har svart (og blåglinsende) overside og hvit underside. Kjennes på sin kritthvite overgump og stjert med liten kløft. Sandsvala er gråbrun over og hvit under, med et gulbrunt brystband. Stjerten har grunn kløft. Taksvala hekker utenpå hus og noen på klippevegger. Sandsvala graver ganger til reiret i sandtak, morenerygger og elvebredder.