Alle temaer har praktiske øvelser/leker og noe teori. Vanskelighetsgrad tilpasses alder og ønske fra lærer.
Varighet: 3 timer

Temaer for 4-6 trinn  

Utforske våtmark og drøfte hvorfor Dokkadeltaet er et vernet naturområde
Vi utforsker skogen og drøfter hvordan vi kan bruke den bærekraftig 
Våtmark - utforsking av vannets rolle  
Fisketur i deltaet
Tilpasninger hos fugl, fisk eller insekter 
Tilpasninger hos planter 

Aktuelle kompetansemål som temaene er bygget på etter den nye læreplan innført høsten 2020:

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut 
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jord

Vi skreddersyr et opplegg som passer for din klasse og vi tilpasser til årstiden.

Alle kan være med, vi er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg:
elida@dokkadeltaet.no
976 850 35