Alle temaer har praktiske øvelser/leker og noe teori. Vanskelighetsgrad tilpasses alder og ønske fra lærer.
Varighet: 3 timer

 

Temaer, alle med praktiske elementer:

 Miljøagenter i aksjon - vi lærer om det biologiske mangfoldet i Dokkadeltaet og fjerner fremmedarter eller rydder avfall 
 Biologisk mangfold og naturforvaltning (foredrag i dette temaet kan gjennomføres på skolen)
 Naturforskere - vi utforske og beskrive noen næringsnett i Dokkadeltaet og diskutere samspill i naturen 
 Naturforskere - vi lærer litt om systematikk gjennom eksempler fra ulike organsimer i Dokkadeltaet
Aktuelle kompetansemål etter den nye læreplan innført høsten 2020: 

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
 

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg:
elida@dokkadeltaet.no
976 850 35