Tema som dekkes med ett eller flere av kompetansemålene nedenfor, og som gjennom ulike praktiske leker og forsøk kan undersøkes er:

Hvordan er fugler tilpasset for å leve i våtmark
Bever- en arkitekt bak våtmark (kan gjennomføres på skolen)
Sanser hos mennesker og dyr 
Jakten på vårfluelarven 
 Bli en Miljøagent, hvorfor skal vi rydde avfall og hvordan påvirker avfall naturen (kan gjennomføres på skolen)
 Hva skjer med dyr og planter til ulike årstider


Aktuelle kompetansemål etter den nye læreplan innført høst 2020:

 

  • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
  • oppleve naturen til ulike årstider,reflektere over hvordan naturen er i endring
    samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
    utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
    Alle kan være med, vi er tilpasset rullestolbrukere.

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg: 

elida@dokkadeltaet.no 

976 850 35