Alle temaer har praktiske øvelser og noe teori.


Varighet: 3 timer

Temaer for Vg1, SF 

Endring i klima - hvordan påvirkes arter og det biologiske mangfoldet i Dokkadeltaet 
Miljøgifter i ferskvann    
Disse temaene kan også gjennomføres som foredrag på skolen. 


Aktuelle kompetansemål som temaene er bygget på etter den nye læreplan innført høsten 2020:

gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø

Vi skreddersyr et opplegg som passer for din klasse og vi tilpasser til årstiden.

Alle kan være med, vi er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Kontakt Elida for å booke besøk eller for spørsmål om opplegg:
elida@dokkadeltaet.no]

976 850 35