Den planlagte ryddedugnaden på våren ble avlyst, da situasjonen rundt spredningen av Covid-19 fortsatt var svært uavklart, men i september valgte vi å gjennomføre en to ukers lang aksjon i forbindelse med Hold Norge Rent sin nasjonale ryddedugnad. Det var fremdeles stor usikkerhet knyttet til interessen for dette midt oppe i hjemmeundervisning og kohorter, men det viste seg å være mange - nærmere bestemt 120 klasser, som ønsket å bidra til renere vann og vassdrag i lokalmiljøet. Alle klassene gjorde en imponerende innsats og fikk utdelt motivasjonsmidler som takk for å ha ryddet til sammen over seks tonn med avfall langs Randsfjorden og Mjøsa! 

 
Klassene som deltok på ryddeaksjonen, var også med i trekningen om en gratis workshop sammen med de prisvinnende miljøkunstnerne Kari Prestgaard og Astor Andersen. De lager flotte bilder med plastbiter sammen med barna og holder lærerike foredrag om plast og miljø. Seks klasser kom til Våtmarkssenteret og var med på workshop med stor suksess, og det ble laget flotte bilder av insekter knyttet til våtmark.  

 

Ved siden av de dugnadsbaserte ryddeaksjonene har DNV jobbet med kartlegging og opprydding av villfyllinger med herreløst avfall langs vann og på land. Hittil har det blitt registrert 42 villfyllinger eller sterkt forsøplede områder, og ni av disse er ferdig ryddet og resulterte i 25 tonn avfall. Flere av fyllingene ble ryddet med hjelp fra skoleklasser med eldre elever, russegrupper lag og foreninger. Dette er ofte krevende aksjoner med tunge gjenstander og bratt terreng. En av villfyllingene var så bratt at heller ikke DNV kunne rydde der, og vi tok derfor kontakt med tilkomstteknikere fra Høyden AS som ryddet fyllingen med vinsj og sikkerhetsutstyr. 

 

Vi håper og tror at vårt arbeid bidrar til økt kunnskap om forsøpling og konsekvensene det kan ha for lokalmiljøet. Forskning viser at ved å rydde forsøplede områder reduseres sjansen for at noen kaster avfall der igjen betraktelig.  

 

DNV ønsker med dette å takke alle som har gjort en innsats og bidratt til å redusere forsøpling med totalt 32 tonn herreløst avfall i vannområdene Randsfjorden og Mjøsa i 2020! Når alle gjør litt, skjer det mye! 

 

 

Ryddeåret 2020 er gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.  

 

     

 

 

DNV i samarbeid med,Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, Vannområde Randsfjorden, Hold Norge Rent og Naturvernforbundet i Oppland.