Dokkadeltaet Våtmarkssenter er et naturkompetansesenter som tar på seg oppdrag for statlige miljøvernmyndigheter som Statsforvalteren og Miljødirektoratet, kommuner og private. Selskapet utfører mange oppgaver knyttet til biologisk mangfold med hovedvekt på oppgaver knyttet til skjøtsels-, restaurerings- og overvåkningstiltak samt kartleggingsjobber. Dersom du ønsker våre tjenester knyttet til disse oppgavene, kontakt oss gjerne. I kategoriene nedenfor kan du lese mer om hva vi tilbyr.

 

Kontaktpersoner: 

kartlegging - Espen Sommer Værland 

skjøtsel - Lea Hoch 

restaurering - Jan Erik Noreng

ornitolgiske tjenester: Thorstein Holtskog

forsøpling - Andrea Rishatt eller Kristine Heistad 

naturveiledning - Elida Sandneseng